Search
Close this search box.

Over Ons

Verne Health is ontwikkeld samen met patiënten en zorgverleners. We zijn in de huid gekropen van de eindgebruiker en dit zorgt ervoor dat de oplossingen zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. De patiënt wil bijvoorbeeld goede informatie op het juiste moment en de zorgverlener wil inzichten in de patiënt en geen tijd verspillen aan administratie. Met onze slimme oplossingen helpen we beide doelgroepen tegelijk. Er is één belang: goede zorg voor iedereen.

Verne is de Gamechanger voor jou als zorgprofessional

De kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg staat onder grote druk door chronisch personeelstekort. Zowel zorgkosten als personeelstekorten lopen enorm op. Om deze twee problemen te lijf te gaan moeten we inzetten op nieuwe technologieën. Naast de oplopende zorgkosten en het personeelstekort is de stand van de techniek binnen de zorg op een aantal vlakken erg laag. Er is een grote mate van ongestructureerde data en beperkt gebruik van digitale middelen in vergelijking met andere sectoren. Er wordt veel handmatig overgetypt wat veel tijd kost, leidt tot fouten en er geen data wordt opgebouwd. Dit heeft een grote negatieve impact op de kwaliteit van de zorg.

Verne Health is ontwikkeld samen met patiënten en zorgverleners. We zijn in de huid gekropen van de eindgebruiker en dit zorgt ervoor dat de oplossingen zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. De patiënt wil bijvoorbeeld goede informatie op het juiste moment en de zorgverlener wil inzichten in de patiënt en geen tijd verspillen aan administratie. Met onze slimme oplossingen helpen we beide doelgroepen tegelijk. Er is één belang: goede zorg voor iedereen.

Verne Health heeft een duidelijke visie op de toekomst van zorg. Deze visie in combinatie met de juiste technologische ontwikkelingen maakt het verschil. De oplossingen hebben een intuïtieve interface voor de eindgebruiker. Juist door een goede technische architectuur aan de achterkant kunnen we de voorkant voor de eindgebruiker zo eenvoudig houden. We maken gebruik van de nieuwste standaarden in de technieken en zijn hiermee toekomstbestendig op het gebied van dataverzameling en data-uitwisseling in de zorg en het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.

Topsportmentaliteit

Verne Health is opgericht door fysiotherapeut Jelle Heisen. Voordat Jelle fysiotherapeut was heeft hij als topsporter geleefd en op hoog niveau atletiek beoefend. Als praktiserend fysiotherapeut heeft hij zich gespecialiseerd in (top)sport en orthopedische revalidatie. Jelle is 10 jaar de fysiotherapeut van het Nederlands dames Handbalteam geweest en hij is met hen onder andere naar de Olympische Spelen van Rio 2016 geweest. Ook is heeft hij sporters de begeleiding gegeven op de Olympische Spelen van Tokyo 2021.

In 2013 heeft Jelle in Amsterdam fysiotherapiepraktijk Movamento opgericht. De gespecialiseerde praktijk is in 8 jaar tijd opgebouwd tot 6 locaties met sterke multidisciplinaire samenwerkingen. Vanuit de samenwerking is hij stichting Elleboogkliniek.nl gestart met prof. Dr. Eygendaal. Deze stichting heeft ervoor gezorgd dat de kennis en kunde op het gebied van elleboogzorg in Nederland is verbeterd en er een netwerk van specialistische artsen en fysiotherapeuten is ontstaan.

De topsportmentaliteit waar Jelle vanuit de atletiek mee is opgegroeid heeft hem ver gebracht. Toen de pandemie Covid-19 zijn intreden deed schakelde Jelle snel. Hij stelde zichzelf de vraag: “Hoe ziet de fysiotherapie eruit als we voor altijd in lockdown zitten?”. Deze vraag heeft de basis gevormd voor het initiatief Verne Health. De basis van dit initiatief is verbinding tussen patiënt en zorgverlener op basis van data gedreven softwareoplossingen. Sinds het begin van Covid-19 heeft Jelle het concept verder uitgewerkt. Hij is eind 2022 gestopt met alle overige activiteiten en richt zich full time op Verne Health. Hij neemt de ervaringen uit het verleden mee om van dit initiatief een succes te maken.

Jelle is creatief, snel en intens en complexe vraagstukken simpel oplossen is een uitdaging voor hem. De stap naar software is voor hem logisch omdat een groot deel van de problemen in de zorg geen personeelstekorten, administratielast of financiële problemen zijn, maar softwareproblemen. Als fysiotherapeut en praktijkeigenaar heeft Jelle ervaren hoeveel tijd en energie er verloren gaat door slecht lopende werkprocessen. Jelle ziet het als zijn uitdaging om hiervoor oplossingen te ontwikkelen.
“Iedere zorgverlener is de zorg in gegaan om patiënten te helpen.
Ze komen daar nu te weinig aan toe door de vele administratie.”

Verne Health is vernoemd naar de beroemde Franse auteur Jules Verne.

Verne was de auteur van avontuurlijke reisbeschrijvingen met nieuwe technieken, naar vele delen van de aarde en naar onbekende gebieden zoals de diepzee, het binnenste van de aarde en de maan. Vaak wordt Verne gezien als de vader van de sciencefiction. Dit komt waarschijnlijk door het fantastische karakter van zijn verhalen, die echter meestal op toen bestaande kennis geïnspireerd waren. Verne ontkende zelf ronduit, dat hij een futuristisch profeet was en stelde dat het voorspellende karakter toeval was.

Verne is vooral bekend als de schrijver die “de toekomst voorspelde”. Hij beschreef in zijn boeken veel zaken die destijds als fantasie werden beschouwd, maar later in een indrukwekkend aantal gevallen werkelijkheid werden. Hij voorzag een reis naar de maan die iets meer dan 100 jaar later voor het eerst gerealiseerd werd tijdens het Apollo-programma. Opvallend is dat de plaats van lancering ook op Cape Canaveral was en de plaats waar Apollo 11 neerkwam op aarde maar enkele kilometers verschilde met de kogel uit het boek van Verne. Verder voorzag hij onder andere de langeafstandsreizen in luchtballonnen en de tochten van onderzeeboten onder het poolijs.
Zijn gave om deze voorspellingen te doen berustte echter niet alleen op fantasie. Hij was zeer intelligent, was zeer goed op de hoogte van de technische ontwikkelingen van zijn tijd, deed degelijk onderzoek en paste wetenschappelijke logica toe.