Search
Close this search box.

Veilige techniek

Om top te presteren hanteren we de hoogste standaard door middel van het BIV-model. In dit model hebben we de vastgelegd hoe we de hoogste standaard op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid kunnen waarborgen.

De software binnen Verne wordt ontwikkeld op basis van het Laravel Open API Platform-principe. Hierin staat koppelen met en tussen (externe) systemen en dus zorgverleners centraal. Laravel is een open source PHP-framework om webapplicaties mee te ontwikkelen met een MVC-architectuur. Laravel wordt gezien als het sterkste framework binnen het PHP-ecosysteem omdat het de functies bevat die nodig zijn om moderne webapplicaties te bouwen. Daarnaast is het stijlvol en bevat het een elegante syntaxis.

Open source software

Open source software maakt het mogelijk om software aan te passen aan unieke vereisten en zo een op maat gemaakte oplossing te creëren. Lees meer

Moderne techniek

De software binnen Verne wordt ontwikkeld op basis van het Laravel Open API Platform-principe. Lees meer

Progressive Web App (PWA)

Door middel van deze moderne technieken heeft Verne de mogelijkheid om te versnellen richting de toekomst. De flexibiliteit en versnelling zal nodig zijn in een veranderende zorgmarkt. Snel schakelen is essentieel om aan alle wensen te kunnen voldoen. Lees meer

Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid als hoogste standaard

Om top te presteren hanteren we de hoogste standaard door middel van het BIV-model. In dit model hebben we de vastgelegd hoe we de hoogste standaard op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid kunnen waarborgen.

BIV model

Om top te presteren hanteren we de hoogste standaard door middel van het BIV-model. Lees meer

Common Ground

Gemeenten werken inmiddels (zoveel als mogelijk) via het Common Ground principe. Common Ground heeft in korte tijd veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Het uiteindelijke doel van Common Ground is het eenvoudiger, sneller en slimmer oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Zoals de duurzaamheidstransitie, meer grip op de (uitgaven in de) zorg, participatie en de handhaving van openbare orde en veiligheid.

Common ground

Common Ground software is een andere manier van gegevensverwerking binnen de publieke sector. Lees meer

Data Opslag in Nederland

In Europa is je dataprivacy een stuk beter geregeld dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daarom kiest Verne voor data opslag in Nederland. De regelgeving wordt op dit gebied steeds strenger en hier spelen we op in. Verne werkt met cloud hosting via Kubernetes. Deze vooruitstrevende manier van hosting maakt het onder andere mogelijk om automatisch op te schalen bij piekbelasting. Zo garanderen we altijd maximale performance. Dag in, dag uit.

“Het is onze uitdaging om een inuitieve en gebruiksvriendelijke oplossing te maken met de hoogste standaarden op het gebied van veilige techniek”

Data opslag in Nederland

In Europa is je dataprivacy een stuk beter geregeld dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Daarom kiest Verne voor data opslag in Nederland. De regelgeving wordt op dit gebied steeds strenger en hier spelen we op in. Lees meer

Gezondheidsgegevens verwerken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft nieuwe verantwoordelijkheden met zich meegebracht, ook voor zorgverleners. De regels dwingen zorgverleners om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van patiënten. Dit speelt met name een rol in de digitalisering van informatie. De AVG heeft invloed op de manier hoe in de zorg omgegaan wordt met patiëntinformatie.

Gezondheidsgegevens verwerken

De AVG regelt dat het verwerken van persoonsgegevens over de gezondheid of geestelijke gesteldheid alleen mag met een grondslag. Die grondslag is meestal te vinden in de wet. Lees meer

Certificeringen

Verne heeft kwaliteit en veiligheid als topprioriteit. De certificeringen zijn de bevestiging van de hoge normen die we zelf stellen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Verne is ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Daarnaast heeft Verne de ISAE 3402 Type 1 assurance hieraan toegevoegd. Deze jaarlijkse onafhankelijke toetsen laten zien dat je bedrijfsvoering en de informatiebeveiliging op orde zijn.

Certificeringen

Verne heeft kwaliteit en veiligheid als topprioriteit. De certificeringen zijn de bevestiging van de hoge normen die we zelf stellen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Lees meer