Zoek
Sluit dit zoekvak.

De voordelen van data-eigenaarschap voor het delen van gezondheidsgegevens tussen fysiotherapeuten en andere zorgverleners

Patiënten kunnen hun gegevens digitaal delen, wat zorgt voor minder papierwerk en administratieve rompslomp.

In de huidige gezondheidszorg is een naadloze en efficiënte communicatie tussen verschillende zorgverleners van essentieel belang. Met name met het oog op de regionale samenwerkingen is het van belang dat dit goed verloopt. Een van de meest transformerende ontwikkelingen die dit mogelijk maakt, is data-eigenaarschap door patiënten. Als patiënten eigenaar zijn van hun gezondheidsgegevens, wordt het delen van informatie tussen fysiotherapeuten en andere zorgverleners veel eenvoudiger en effectiever. We leggen graag uit wat de voordelen van data-eigenaarschap door de patiënt zijn en hoe dit de algehele zorgkwaliteit kan verbeteren.

Wat betekent data-eigenaarschap voor patiënten?

Data-eigenaarschap houdt in dat patiënten de controle hebben over hun eigen gezondheidsinformatie. Via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) kunnen ze deze gegevens beheren, inzien en delen met zorgverleners naar keuze. In deze PGO worden medische dossiers, medicatieoverzichten, scans en meer opgeslagen. Dit concept verschuift de macht van zorginstellingen en softwareleveranciers naar de patiënt zelf. Dit leidt tot diverse voordelen, vooral als het gaat om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Voordelen van data-eigenaarschap voor gegevensdeling

1. Soepele informatie-uitwisseling

Als patiënten eigenaar zijn van hun gegevens kunnen ze deze eenvoudig delen met verschillende zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, huisartsen, specialisten en apothekers. Dit zorgt voor een naadloze informatie-uitwisseling, wat essentieel is voor het bieden van geïntegreerde en coherente zorg. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld snel toegang krijgen tot relevante medische gegevens zoals diagnostische rapporten en medicatiegeschiedenis. Dit helpt bij het ontwikkelen van een effectiever behandelplan.

2. Snellere diagnoses en behandelingen

Toegang tot volledige en up-to-date medische informatie betekent dat zorgverleners snel en accuraat diagnoses kunnen stellen en behandelingen kunnen starten. Dit is vooral belangrijk in acute situaties waar tijd van essentieel belang is. Een fysiotherapeut die toegang heeft tot alle relevante medische informatie kan onmiddellijk beginnen met een gerichte behandeling, zonder te wachten op aanvullende gegevens.

3. Minder medische fouten

Het delen van complete medische gegevens vermindert het risico op medische fouten. Zorgverleners kunnen de hele medische geschiedenis (indien relevant) van de patiënt inzien. Dit helpt bij het vermijden van conflicterende behandelingen en medicatie. Zo kan een fysiotherapeut bijvoorbeeld controleren of een voorgeschreven oefening veilig is in combinatie met de diagnose en advies van de arts.

3. Geïntegreerde zorgbenadering

Data-eigenaarschap bevordert een holistische benadering van zorg. Patiënten kunnen hun gegevens delen met verschillende zorgverleners die vervolgens samen kunnen werken aan een geïntegreerd behandelplan. Dit is vooral belangrijk voor chronische patiënten die vaak meerdere zorgverleners nodig hebben. Een fysiotherapeut kan samenwerken met huisartsen, specialisten en andere therapeuten om een totaal zorgplan te creëren dat alle aspecten van de gezondheid van de patiënt dekt.

5. Hogere efficiëntie en tijdsbesparing

Het eigenaarschap van gegevens vermindert de administratieve last voor zorgverleners. Patiënten kunnen hun gegevens digitaal delen, wat zorgt voor minder papierwerk en administratieve rompslomp. Dit stelt fysiotherapeuten en andere zorgverleners in staat om meer tijd te besteden aan directe patiëntenzorg in plaats van aan administratieve taken.

6. Betere communicatie en samenwerking

Door gebruik te maken van een PGO kunnen patiënten en zorgverleners eenvoudiger communiceren en samenwerken. Patiënten kunnen hun fysiotherapeut op de hoogte houden van hun voortgang en feedback ontvangen. Zorgverleners kunnen onderling beter afstemmen en informatie delen, wat leidt tot een meer gecoördineerde zorgverlening. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gedeelde notities, onderling chatten, behandelplannen en voortgangsrapportages die toegankelijk zijn voor alle betrokken zorgverleners.

Voorbeeld in de fysiotherapie praktijk

Stel je voor dat een patiënt met een complexe medische geschiedenis, bijvoorbeeld diabetes. Hij start een nieuw behandeltraject met rugklachten en begint bij jou als fysiotherapeut. Door data-eigenaarschap via een PGO kan je patiënt:

Direct toegang geven tot medische geschiedenis

Jij kunt als fysiotherapeut direct de volledige medische geschiedenis inzien, inclusief informatie over zijn diabetesmanagement, eerdere behandeltrajecten voor de rug en medicatiegebruik.

Naadloos samenwerken met andere zorgverleners

Als fysiotherapeut kun je eenvoudig informatie delen en afstemmen met de huisarts en medische specialist van de patiënt. Dit zorgt voor een geïntegreerde aanpak van zowel de diabetes als de rugproblemen.

Efficiënt behandelplannen aanpassen

Op basis van actuele gegevens kun je als fysiotherapeut het behandelplan aanpassen en optimaliseren. In overleg met andere zorgverleners, zonder vertragingen of miscommunicaties.

Conclusie

Data-eigenaarschap biedt grote voordelen voor het delen van gezondheidsgegevens tussen fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Door patiënten de controle te geven over hun gegevens, wordt de zorg efficiënter, veiliger en meer gepersonaliseerd. Deze aanpak bevordert een betere samenwerking en communicatie tussen zorgverleners. Het leidt tot betere zorgresultaten en een hogere patiënttevredenheid.

Door te investeren in de technologie van een PGO die data-eigenaarschap mogelijk maken, kunnen we de weg vrijmaken voor een toekomst waarin de zorg echt rondom je patiënt is gebouwd. Dat is een win-win situatie voor iedereen.

Bij Verne is de patiënt eigenaar van zijn data. Nieuwsgierig hoe wij de interactie tussen jouw patiënt en jou als zorgverlener in gang zetten? Lees dan hier meer…

Ook interessant